Serveis

Creació i/o adequació de presentacions (transparències i resum) d’acord amb les necessitats del client.

Formació mitjançant tallers presencials o telemàtics on es treballa conjuntament el contingut i el disseny de la nova presentació (aprendre fent).

Serveis

Creació i/o adequació de presentacions (transparències i resum) d’acord amb les necessitats del client.

Formació mitjançant tallers presencials o telemàtics on es treballa conjuntament el contingut i el disseny de la nova presentació (aprendre fent).