The-Top-35-Books-on-Presentations_2.jpg

16/09/2020 Joan Puig0

Excel·lent i pràctica recopilació de bibliografia “The Top 35 Books on Presentations” elaborada per Bruce Gabrielle i Gonzalo Álvarez. Cal destacar la classificació dels llibres d’acord amb els tres elements bàsics que constitueixen una presentació: contingut, disseny i exposició.

Descargar Aquí 


Pasos-para-una-presentacion2.jpg

12/07/2020 Joan Puig0
  1. És necessària la presentació?

El primer que hem de preguntar-nos és si la nostra propera presentació és realment necessària. És possible compartir la informació per correu electrònic, teleconferència o videoconferència? Només si amb la nostra presentació podem aportar valor als assistents, valdrà la pena dur-la terme.

  1. Conèixer a l’audiència

Si decidim fer la presentació, el segon pas és preguntar-nos qui és la nostra audiència, què és el que esperen, quines són les seves expectatives, en què podem ajudar-los, què podem oferir-los per a facilitar-los la feina. Per això cada audiència requereix una presentació “a mida”. Sí, és més feina, però només així aconseguirem generar el seu interès i atenció …

  1. Missatge

El missatge resumeix d’una manera clara el contingut de la teva presentació. Imagina per un moment que disposes de només 1 minut, 1 minut de glòria, per a la teva presentació. ¿Perdràs aquest minut amb introduccions, agraïments, índex de continguts, dades, característiques, …? O esposaries allò que és rellevant, important, crucial per a l’audiència? El missatge hem de transmetre’l a l’inici i repetir-lo al final de la presentació.

  1. Història

Crear una història és el camí per a transmetre el missatge de forma memorable. Ho farem de la manera en què s’expliquen totes les històries: amb un inici, un desenvolupament i un desenllaç. En el nostre cas, canviarem l’inici per la situació actual, el desenvolupament pel problema o la situació que volem canviar, el desenllaç serà la solució proposta que la completarem amb els seus beneficis i la descripció de les seves característiques principals.

  1. Transparències

Han de mantenir una homogeneïtat de colors i disseny mitjançant una plantilla que es repeteix. Això dóna una consistència a la presentació que facilita la seva comprensió i seguiment. Les transparències es dissenyen amb molt poc text (perquè puguin llegir-se amb rapidesa … i des de l’última fila!) i amb imatges de qualitat adequades que preferiblement ocupin la totalitat de la pantalla per donar-nos suport durant l’exposició.

  1. Handout

El “handout” o resum executiu és el document que lliurem a l’audiència (no les transparències!) i recull amb més detall la informació presentada (taules, dades, càlculs, referències, …). Això ens permet centrar-nos en el nostre missatge i ajuda a l’audiència a seguir més fàcilment la nostra presentació.

  1. Exposició

I a la fi arriba l’hora de la veritat !. Transmetre i compartir les nostres idees i iniciatives comporta donar el millor de nosaltres mateixos, allò que creiem i sentim … Només així podrem implicar en el nostre projecte a qui ens escolta.


Proyecto_Breviora_Logo2.jpg

12/07/2020 Joan Puig0


Sovint, cada cop més sovint, tant en el nostre entorn personal com professional la comunicació es converteix en una competència necessària, quasi bé imprescindible. La capacitat de transmetre al nostre entorn tot allò que pensem, projectem, dissenyem, … requereix unes aptituds i habilitats que cal conèixer i desenvolupar.

Tots assistim i participem a conferències, seminaris, classes magistrals on el volum i la densitat de la informació tramesa fa difícil la seva comprensió i encara més la seva assimilació…. per què?. Les presentacions es basen en transparències (moltes transparències !) amb tot tipus de informació de text, taules, números, gràfics,… que es converteixen en els eixos principals de la exposició. El ponent, l’autèntic protagonista de la història, queda relegat a un segon lloc, fent tant sols d’apuntador d’allò que hi ha escrit.

Els únics protagonistes imprescindibles en una presentació son el ponent i l’audiència. Els diferents “softwares” del mercat i la seva utilització només son suports que mai han de restar atenció al conferenciant, ans al contrari, han de permetre reforçar els punts claus de l’exposició mantenint a la vegada l’atenció i el interès del assistents. Com fer-ho?…

Breviora (del llatí, “les més breus”) prepara 2 documents: un joc de transparències (slides) i un document resum (handout).
Les transparències (slides) s’elaboren amb imatges de qualitat reforçades amb textos curts que segueixen un fil argumental que permeten al ponent transmetre el seu missatge durant la presentació d’una manera estructurada, senzilla i sobre tot… clara.
El document resum (handout) recull amb més detall la informació de la presentació i s’entrega a l’audiència.