escanaerio-breviora.png

10/03/2021 opujols0

Un dels errors més habituals (i més greu …) que es comet al preparar una presentació és no tenir en compte a l’audiència a la qual va dirigida. El ponent prepara les transparències pensant més en el que vol dir ( “jo he vingut a parlar del meu llibre”) que en el que realment interessa als assistents. El ponent és evidentment protagonista de la presentació, però no és el més important. L’actor principal és l’audiència perquè és a ella a qui es vol cridar a l’acció.

Per això, prèviament a la presentació, hem de saber qui són els assistents, els seus rols, demandes o expectatives. No és el mateix explicar el concepte del “escalfament global” en un congrés científic, en una escola de primària, en una associació empresarial o en un fòrum polític. Només coneixent a qui ens dirigim podrem adequar la nostra presentació perquè connecti amb l’audiència. Evidentment això implica més treball per part del ponent, però només preparant una presentació “a mida” s’aconseguirà despertar l’interès i captar l’atenció dels assistents.

Addicionalment, també és rellevant conèixer el nombre d’assistents, la durada de la presentació i si aquesta es durà a terme de forma presencial o virtual.