El projecte Breviora

12/07/2020 by Joan Puig0
Proyecto_Breviora_Logo2.jpg


Sovint, cada cop més sovint, tant en el nostre entorn personal com professional la comunicació es converteix en una competència necessària, quasi bé imprescindible. La capacitat de transmetre al nostre entorn tot allò que pensem, projectem, dissenyem, … requereix unes aptituds i habilitats que cal conèixer i desenvolupar.

Tots assistim i participem a conferències, seminaris, classes magistrals on el volum i la densitat de la informació tramesa fa difícil la seva comprensió i encara més la seva assimilació…. per què?. Les presentacions es basen en transparències (moltes transparències !) amb tot tipus de informació de text, taules, números, gràfics,… que es converteixen en els eixos principals de la exposició. El ponent, l’autèntic protagonista de la història, queda relegat a un segon lloc, fent tant sols d’apuntador d’allò que hi ha escrit.

Els únics protagonistes imprescindibles en una presentació son el ponent i l’audiència. Els diferents “softwares” del mercat i la seva utilització només son suports que mai han de restar atenció al conferenciant, ans al contrari, han de permetre reforçar els punts claus de l’exposició mantenint a la vegada l’atenció i el interès del assistents. Com fer-ho?…

Breviora (del llatí, “les més breus”) prepara 2 documents: un joc de transparències (slides) i un document resum (handout).
Les transparències (slides) s’elaboren amb imatges de qualitat reforçades amb textos curts que segueixen un fil argumental que permeten al ponent transmetre el seu missatge durant la presentació d’una manera estructurada, senzilla i sobre tot… clara.
El document resum (handout) recull amb més detall la informació de la presentació i s’entrega a l’audiència.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *