Una altra presentació …?


Breviora

disseny de presentacions


El problema

Tots assistim a reunions, conferències, seminaris, presentacions … on es fan servir un gran nombre de transparències plenes de dades, textos, taules, xifres, gràfics … Tal volum d’informació fa molt difícil el seu seguiment i més encara, la seva comprensió.


La proposta:

2 documents

Transparències elaborades amb imatges d’alta qualitat reforçades amb textos curts que ajuden al ponent a transmetre el seu missatge d’una manera senzilla i clara.

Resum que recull amb més detall la informació presentada i que es lliura a l’audiència.